Bảng giá bánh

1. Bánh kem vẽ hình:

Giá từ 400.000 size 20cm. Bánh có từ size 20cm, 22cm, 24cm đến 30cm. Tăng 1 size thêm 50.000


2. Bánh kem kết hợp tạo hình nổi bằng fondant:

Giá từ 750.000 size 20cm


3. Bánh phủ đường fondant:

Giá từ 1.200.000 bánh size 18cm


4. Bánh bông lan trứng muối (BLTM):

  • BLTM Cupcake: 15.000 cái – 70.000 hộp / 5 cái
  • BLTM ổ tròn: 130.000 (16cm)
  • BLTM tạo hình thú từ 350.000 (18cm)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.